นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือมหาวิหารของเปโตร เป็นสัญลักษณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งนครวาติกัน เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดในกรุงโรม ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 2,000 ปี วันนี้เราจะพามาทำความรู้เกล็ดน่ารู้มากมายเกี่ยวกับตัวอาคารและประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตภายในวิหารแห่งนี้ ติดตามกันให้ดีๆ กับ 5 ข้อควรรู้ของมหาวิหารที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ 1.วิหารแห่งนี้ไม่ใช่ของแท้ตามต้นฉบับแห่งแรกของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โบสถ์ที่น่าประทับใจที่คุณเห็นในปัจจุบันไม่ใช่มหาวิหารเดิมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โดยถือว่ามันเป็นวิหารแห่งที่สอง โบสถ์เดิมถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน จักรพรรดิคริสเตียนองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน เพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝังนักบุญปีเตอร์ ต่อมาตัววิหารโบราณ กำลังตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างร้ายแรงทำให้ แต่โชคดีที่สมเด็จพระสันตะปาปา Julius II มีความกล้าพอที่จะสั่งให้ลื้อถอนทำลายทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมด ผลของมันทำให้สิ่งที่เหลือรอดมาจากอดีตกลายเป็นสิ้นที่ไม่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องโมเสค่างๆ ถูกทำลายทั้งสิ้น โดยวิหารใหม่ถูกสร้างขึ้นในปี 1506-1626 เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 2.แต่เดิมมันไม่ใช่มหาวิหาร และไม่ใช่ที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา เรื่องจริงของมันมีอยู่ว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ไม่ใช่ที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา […]