armenian_patriarchate_religion
ไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาใดก็ตามแต่หากผู้ที่นับถือมีความสุข สามารถนำหลักคำสอนของศาสนานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งศาสนาบนโลกใบนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายศาสนาการที่คนเราจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ตามตอนแรกอาจเกิดจากการนับถือตามพ่อแม่ ตามผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าต้องการนับถืออีกศาสนาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ อย่างคนที่รู้สึกว่าศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่น่าสนใจ อยากทำความรู้จักมากขึ้น ให้ความนับถือพระเยซู ก็สามารถเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้เช่นเดียวกัน

พิธีกรรมสำหรับผู้ที่เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์พิธีกรรมที่ทุกคนจะต้องทำเหมือนกันหมดนั่นก็คือ พิธีล้างบาป เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เข้ามาใหม่ของคริสตจักร สำหรับขั้นตอนและพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ทุกคนจะต้องผ่านพิธีศีลล้างบาปนี้ก่อนจึงจะสามารถกลายมาเป็นชาวคริสต์ที่สมบูรณ์ได้ การรับศีลล้างบาปสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวจากนั้นไม่จำเป็นต้องรับอีกตลอดชีวิต ขั้นตอนชองการทำพิธีล้างบาปก็คือผู้เข้าทำพิธีจะต้องจุ่มตัวเองลงไปในน้ำจนมิดเป็นการแสดงถึงการถูกฝังร่วมกับพระคริสต์แล้วจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อแสดงถึงการฟื้นคืนพระชนม์ พิธีการนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หากใครก็ตามที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ผ่านพิธีล้างบาปแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นแต่ก็กลับมานับถือศาสนาคริสต์อีกครั้งก็จะไม่ต้องทำพิธีกรรมนี้อีก สำหรับการเรียกว่าพิธีศีลล้างบาปก็สืบเนื่องมาจากชาวคริสต์เชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้มีบาปติดตัวกันมาทั้งสิ้นตั้งแต่เกิด เรียกว่า บาปกำเนิด การรับศีลจึงเป็นการแสดงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เป็นการแสดงด้านความมั่นคงของจิตใจ ถือว่าเป็นการรับพระจิตให้มาอยู่กับตนเอง

พิธีล้างบาปนี้เป็นพิธีที่สืบเนื่องมาจากชาวอิสราเอลตั้งแต่สมัยยุคพันธสัญญาเดิมที่เชื่อว่าการชำระล้างด้วยน้ำเป็นเครื่องหมายของการชำระทางจิตใจ นี่จึงเป็นพิธีการสำหรับคนที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ต้องผ่านพิธีล้างบาปทุกคนนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับนิกายที่แต่ละคนนับถือด้วยว่าจะมีพิธีกรรมย่อยๆ อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ แต่โดยรวมหากได้รับการทำพิธีศีลล้างบาปก็ถือว่าเป็นชาวคริสต์แบบเต็มตัวแล้ว