True-Christian-Do-not-use-the-cross

หากพูดถึงศาสนาคริสต์ พูดถึงพระเยซู เราคงต้องนึกถึงภาพท่านถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน จนทำให้ไม้กางเขนคือสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ รู้หรือไม่ว่า หากเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้น พวกเค้าจะไม่ใช่ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แทน ทำไมเราถึงกล่าวเช่นนั้น เรามีเหตุผล 3 ข้อมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของพวกเค้า

หนึ่ง พระเยซูอาจจะไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขน

ภาพของพระเยซู ถูกตรึงด้วยไม้กางเขนจนเสียชีวิตนั้น เราคงคุ้นตากันเป็นอย่างดี นั่นทำให้ศาสนาคริสต์เลือกใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แทนเนื่องจากพระเยซูเสียชีวิตบนนั้น แต่จากประวัติที่เค้าศึกษากันมาอย่างละเอียด บางกลุ่มกล่าวว่าพระเยซูอาจจะไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขนก็ได้ กล่าวคือ การถูกจองจำบนไม้ตอนนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่เสาไม้ธรรมดาก็เป็นได้ อย่าลืมว่าพระเยซูตอนนั้นถูกจับในฐานะนักโทษที่ทางการต้องการกำจัดให้เร็วที่สุด การมองหาไม้มาปักไว้เสาเดียวแล้วตรึงพระเยซูด้วยการยกแขนขึ้นทั้งสองข้าง เอามือทับกันแล้วตอกตะปูลงไปเป็นอีกหนึ่งการตีความที่เข้าเค้าเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้คริสเตียนบางส่วนจึงไม่นิยมใช้ไม้กางเขน

สอง จักรพรรดินอกรีต

เหตุผลต่อมาต้องย้อนกลับไปหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปได้แล้วประมาณ 400 ปี จักรพรรดิองค์หนึ่งนามว่า คอสแตนติน ได้เปลี่ยนมาเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ด้วย แต่การเข้ามาของท่านได้ละทิ้งแนวปฏิบัติเดิมไปหลายอย่าง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขึ้นมาใหม่ หนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมให้ใช้ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์ หากมองในมุมนี้จะเห็นว่า ไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์ที่คนอื่นอุปโลกน์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนพระเยซู ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ ดังนั้นคริสเตียนบางกลุ่มจึงมองว่าไม้กางเขนเป็นสิ่งที่เกิดจากแนวคิดของพวกนอกรีตไม่ควรสนับสนุนอีกต่อไป

สาม ผิดหลักการของศาสนา

ศาสนาคริสต์เองก็มีแนวคิด หลักการ หลักธรรม เหมือนกับศาสนาอื่นทั่วไป หนึ่งในหลักการเหล่านั้นก็คือ การตำหนิผู้ที่นับถือสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายอื่นใดของพวกนอกรีต และ พระคัมภีร์ได้กล่าวห้ามการไหว้ เคารพรูปปั้น รูปเคารพทุกชนิดด้วย ซึ่งการเคารพไม้กางเขนก็เข้าข่ายผิดข้อห้ามของพระคัมภีร์ดังกล่าว คริสเตียนแท้จึงไม่ใช้ไม้กางเขนเพื่อนมัสการพระเยซูคริสต์

จากเหตุผลทั้งสามข้อดังกล่าว ทำให้คริสเตียนแท้จริงจะไม่ใช่ไม้กางเขนเพื่อนมัสการพระเยซูคริสต์ คำถามคือเค้าใช้อะไรนมัสการล่ะ คำตอบ เค้าใช้ร่างกาย จิตวิญญาณเพื่อนมัสการถึงพระเยซูคริสต์แทน ไม้กางเขนอาจจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้น