st_cluth_bio

มหาวิหารเซนต์เจมส์ อัญมณีแห่ง The Armenian Patriarchate of Jerusalem ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ของสุสาน St. Jame และอัครสาวก รวมถึง St. Jame the brother of the Lord. เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีศิลปะและการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 12 และศตวรรษที่ 18 เป็นส่วนใหญ่ จัดการสร้างโดยพระสังฆราช Gregory the Chainbearer ในปี 1715-1749 มหาวิหารเซนต์เจมส์จึงนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบัลดาลใจแก่คนตะวันออกกลางอย่างยิ่ง

บริเวณทางเข้าวิหาร มีแผ่นป้ายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของ พระสังฆราชอาร์คบิชอป แห่งกรุงเยรูซาเล็ม อาร์เมเนียที่ 94 ชื่อ Guregh Israelian ซึ่งเสียชีวิตในปี ค.ศ.1949

อีกหลุมฝังศพอยู่บริเวณใต้ซุ้มประตูไม่กี่ก้าวออกไปที่ปลายอีกด้านของห้องโถง เป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของ The Armenian Patriarch พระสังฆราชอับราฮัม ซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับ Saladdin

เมื่อเข้าสู่วิหารจะพบกับความสวยงามอย่างมากมาย และทำให้ใครๆ ต่างหลงรักทันที โดยการตกแต่งภายในโดยศตวรรษเก่า “ganteghs” (ตะเกียงน้ำมัน) ห้อยจากโดมโค้งและเทียนไขแต่งแต้มสามแทนบูชา ซึ่งเทียนทำโดย Patriarchate ของตัวเอง เทียนจะช่วยปัดเป่าความมืดที่ขจรขจายภายในคริสตจักร ให้ความสำคัญกับสิ่งลึกลับของพิธีกรรมคริสตจักรแห่งอาร์เมเนีย

ทางเข้าด้านซ้ายจะพบกับวิหารขนาดเล็กทั้ง 3 วิหาร โดยวิหารแรกจากประตูทางเข้ามีหลุมฝังศพของ Makarios บิชอปแห่งเยรูซาเล็มแห่งศตวรรษที่สี่ และวิหารที่สามจากประตูทางเข้าเป็นเทวสถานที่ประมุข St. James the Apostle ถูกฝังอยู่ ชาวอาร์เมเนียเชื่อว่าประมุขของพวกเขาถูกฝังอยู่ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษแรกหลังจากการกระทำของเขาโดยกษัตริย์ Herod Agrippa

เดิมที่ในอดีตมหาวิหารแห่งนี้ยังได้ทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัย ในช่วงสมัยสงคราม 1948 ระหว่างอาหรับและอิสราเอล โดยเฉพาะการโจมตีที่พบเจอในชีวิตประจำวันของชาวเมืองที่อาร์เมเนียในสมัยนั้น โดยผนังของมหาวิหารมีความหนาหนึ่งเมตร ด้วยความศรัทธาพวกเขาได้เห็นบุคคลลึกลับภายใต้ชุดสีขาวเฝ้ายืนอยู่เหนือหลังคาของวิหาร พวกเขาเชื่อว่าคือ St. Jame the Elder