เรื่องราวของศาสดาถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม เนื่องจากศาสดาคือผู้ริเริ่มแนวคิด ก่อตั้งศาสนานั้นๆ แต่ผู้ติดตาม สาวก หลายคนก็มีเรื่องราวน่าสนใจด้วยเหมือนกัน สาวกบางคนมีความโดดเด่นมากเพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ศาสนานั้นขับเคลื่อนไปได้ตามที่ศาสดาหวังไว้ ยิ่งช่วงหลังจากศาสดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เหล่าสาวกจึงเป็นผู้ที่สำคัญมากในการดำรงศาสนาให้สืบต่อไป วันนี้เราจะมาแนะนำนักบุญคนหนึ่งในศาสนาคริสต์ ชื่อว่า นักบุญยอห์น เค้าคนนี้เป็นใคร มีเรื่องราวอะไรบ้าง

armenian-saint-john

ประวัติส่วนตัว

นักบุญยอห์น หากพูดถึงประวัติส่วนตัวคร่าวๆ จะได้ดังนี้ เกิดเมื่อราว ค.ศ.6 (ไม่ทราบวัน เดือนเกิด เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานอย่างจริงจัง) เกิดที่เมืองกาลิลี เสียชีวิตที่เมืองอีฟิซัส ในอานาโตเลีย ช่วงค.ศ. 100 รวมแล้วอายุประมาณ 94 ปี ท่านเป็นอัครสาวกที่นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตามความเชื่อจะมีวันสรรเสริญถึงท่านในวันที่ 27 ธันวาคม เฉพาะโลกฝั่งตะวันตก และ วันที่ 28 ธันวาคม หรือไม่ก็วันที่ 8 พฤษภาคม ของโลกฝั่งตะวันออก

การชักนำแห่งโชคชะตา

ส่วนการเข้าสู่ศาสนาคริสต์มีบันทึกเล่าว่า พี่ชายของท่าน ยากอบ บุตรเศเบดี เป็นผู้ชักนำให้พบกับพระเยซูคริสต์ ปรากฏว่าตัวท่านเองนั้น พอได้พบกับ พระเยซูคริสต์ได้สนทนากัน ก็ทำให้ท่านเกิดแรงศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์ขึ้นมาทันที แล้วตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรียกว่าเป็นการพบกันแห่งโชคชะตาเลยก็ว่าได้

หนึ่งในนักบุญสำคัญ

แม้ว่าจะมีนักบุญเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แต่สิ่งที่ทำให้นักบุญยอห์นได้รับความนับถือมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ เค้าเป็นนักบุญที่เป็นอัครเทวทูตคนหนึ่ง จากทั้งหมดสิบสองอัครเทวทูตด้วย ตำแหน่งอัครเทวทูตทั้งสิบสองนี้เป็นตำแหน่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเลือกและฝึกฝนด้วยตัวเองเพื่อทำหน้าที่สืบสาน เผยแพร่ เผยแผ่ความเชื่อศาสนาคริสต์ต่อไป

ผลงานสำคัญ

อีกหนึ่งผลงานสำคัญของ นักบุญยอห์น ก็คือ การประพันธ์คัมภีร์ไบเบิ้ล ตามหลักฐานบอกว่า ท่านเป็นคนหนึ่งที่สร้างคัมภีร์ไบเบิ้ลขึ้นมา นอกจากนั้น ยังมีพระวรสารนักบุญยอห์น, จดหมายของยอห์น และ หนังสือวิวรณ์ ผลงานเหล่านี้นับว่าเป็นคัมภีร์ที่ชี้ส่องนำทางผู้ติดตาม ผู้นับถือในความเชื่อศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีนักวิชาการบางส่วนทักท้วงว่าผลงานบางชิ้นไม่น่าจะใช่ท่านก็ตาม

สำหรับใครที่กำลังศึกษาศาสนาคริสต์อยู่ การได้ศึกษาผลงาน ประวัติของอัครสาวกอย่าง ท่านนักบุญยอห์น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเข้าใจศาสนาคริสต์มากขึ้น แถมยังได้แง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยรับรู้อีกด้วย