jesus-biohistory-christianity

แม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้เราสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ตามความเชื่อ ความต้องการของเรา แต่จะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เพียงแค่นั้นยังเปิดโอกาสให้เราศึกษาแนวคิด ความเชื่อ ประวัติของศาสนาอื่นได้ อีกหนึ่งศาสนาที่มีความน่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือ ศาสนาคริสต์ ผู้มีพระเยซูเป็นดั่งศาสดาผู้นำทางแห่งศาสนาคริสต์ ท่านมีประวัติอะไรน่าสนใจบ้าง

ประวัติในวัยเด็ก

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์นับว่าน่าสนใจตั้งแต่ตอนเกิดเลย ต้องย้อนความเล่าถึงสาวพรหมจรรย์นางหนึ่งชื่อว่า มารีย์ เธอมีคู่หมั้นหมายชื่อว่า โยเซฟ ก่อนที่ทั้งสองจะมาแต่งงานกัน เธอได้ฝันว่ามีเทวทูตมาบอกว่าเธอจะตั้งท้องและมีบุตรชาย แล้วเธอก็ตั้งชื่อเค้าว่า เยซู ฝั่งโยเซฟพอรู้ว่ามารีย์ไม่ได้ท้องกับตนเอง ก็คิดจะถอนหมั้นแต่ก็มีเทวทูตมาเข้าฝันอีกว่า อย่าได้กังวล เนื่องจากบุตรชายคนนี้เกิดจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ นั่นทำให้โยเซฟเปลี่ยนใจรับเธอมาเป็นภรรยา

หลังจากเกิดมาไม่นาน โยเซฟ และ มารีย์ ต้องเดินทางไกลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเอง เนื่องจากทางการประกาศให้มีการลงทะเบียนสำมะโนประชากรในเมือง แต่เหตุผลเบื้องหลังคือ กษัตริย์เฮโรด เกิดนิมิตบางอย่างขึ้น ปุโรหิตทำนายว่าจะเกิดกษัตริย์องค์ใหม่ ด้วยความกลัว กษัตริย์เฮโรด จึงรวบรวมประชากรเพื่อสังหารเด็กชายเกิดใหม่ รวมถึงเยซูด้วย ตอนนั้นโยเซฟ และมารีย์ต้องหนีไปอยู่ที่อียิปต์เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว

พระเยซูเมื่อได้รับบัพติศมา

หลังจากท่านโตขึ้นตามวันและเวลา ท่านได้รับบัพติศมาตอนอายุ 30 ปี ณ แม่น้ำในประเทศจอร์แดน เมื่อท่านได้รับพรดังกล่าวแล้วท่านจึงออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ภัยจากโรค พร้อมกับเผยแพร่คำสอนไปทั่วแคว้น ตอนนั้นท่านต้องเจอมารร้ายเข้ามาล่อลวงให้ท่านเข้าสู่ด้านมืด หลังจากเผยแพร่คำสอนทั้งยังได้สาวกเพื่อมาช่วยเหลือพระองค์อีกด้วย 12 คน เรียกพวกเค้าเหล่านั้นว่า อัครทูต

ช่วงเวลาสุดท้าย

พระเยซู และ อัครทูต ได้ออกเดินทางเพื่อประกาศเผยแพร่ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือ ปลดปล่อย ผู้คนจากโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงได้ นั่นทำให้ข่าวลือปาฏิหาริย์ของพระเยซูกระจายไปทั่ว จึงทำให้มีผู้คนเข้ามาศรัทธาท่านมากขึ้น จนทำให้เหล่าชนชั้นปกครองเริ่มหวาดกลัวในอำนาจอันบริสุทธิ์นี้จะมาโค่นล้มตัวเอง พวกเค้าจึงต้องกำจัดพระเยซูด้วยการล่อลวงให้หนึ่งในอัครทูตชื่อว่า ยูดาส ทรยศด้วยเงินจำนวนเพียงแค่ สิบสามเหรียญเงินเท่านั้น สุดท้ายทางการก็ทำสำเร็จ พวกเค้าจับกุมพระเยซู จากนั้นนำไปประหารบนไม้กางเขน เรื่องปาฏิหาริย์บทสุดท้ายของพระเยซูเกิดขึ้น เมื่อทางการจับท่านตรึงกางเขนจนตายพอผ่านไป 3 วัน ท่านกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา พระเยซูท่านกลับมาเพื่อปรากฏให้เหล่าสาวกเห็นอีกครั้งก่อนจะขึ้นสวรรค์ไปต่อหน้าต่อตาสาวก นี่คือเรื่องราวของศาสดาของศาสนาคริสต์ พระเยซู