jesus-washing-Twelve-Apostles

สิบสองอัครสาวกของ พระเยซู สาวกผู้ใกล้ชิดที่สำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นศาสดาจากศาสนาไหน การเผยแพร่หลักธรรมของตัวเอง จะต้องมีสาวกอยู่ด้วยเสมอเพื่อช่วยเหลือท่านศาสดาในการเผยแพร่ศาสนาของตัวเอง ศาสนาคริสต์เองก็มีสาวกใกล้ชิดกับพระเยซูอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นคือ สิบสองอัครสาวกของพระเยซู เราอาจจะคุ้นเคยชื่อของ ยูดาส อัครสาวกผู้ทรยศพระเยซู แต่คนอื่นอาจจะไม่เคยได้ยินสักเท่าไรเรามารู้จักพวกเค้ากัน

ซีโมนเปโตร

อัครสาวกคนนี้เดิมทีเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ชื่อว่า ซีโมน จากนั้นได้พบกับพระเยซูจากการชักนำของน้องชายชื่อว่า นักบุญอันดรูว์ จากประวัติของพระเยซู นักบุญคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นพระเยซู ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ไป อีกทั้งยังเป็นผู้นำคริสต์หลังจากพระเยซูสวรรคตอีกด้วย

ยากอบ บุตรเศเบดี

คนต่อมาเป็นนักบุญชาวอังกฤษ เค้าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตของพระเยซูคริสต์ เค้าเป็นพี่ชายของยอห์นอัครทูต ชายคนนี้นับว่าเป็นสาวกคนแรกของพระเยซู ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์สเปน อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับนักแสวงบุญเนื่องจากสร้างเส้นทางเซนต์เจมส์อีกด้วย

ยอห์นอัครเทวทูต

นักบุญท่านนี้มีความสำคัญมากต่อศาสนาคริสต์ เชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มสำคัญในชุดคัมภีร์ไบเบิ้ล (พระวรสารนักบุญยอห์น และ จดหมายของยอห์น) รวมถึงเอกสารอีกมากมายที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมา

นักบุญอันดรูว์

คนนี้เป็นน้องชายของ ซีโมนเปโตะ ชื่อว่า นักบุญอันดรูว์ เชื่อกันว่าเค้าเป็นสาวกของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก่อนจะมาเจอพระเยซูเสียอีก นอกจากนั้นนักบุญท่านนี้คือคนที่ใกล้ชิดพระเยซูมากที่สุด

นักบุญฟีลิป

สาวกคนต่อไปท่านคือ นักบุญฟีลิป ตามประวัติกล่าวว่าหลังจากพระเยซูขึ้นสวรรค์ เค้าได้ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทางประเทศกรีซ ประเทศซีเรีย

บาร์โธโลมิว อัครทูต

นักบุญคนนี้ประวัติยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนื่องจาก หลายคนเชื่อว่าในประวัติมีการกล่าวถึงชื่อ นาธานาเอล บางกลุ่มก็ว่าเป็นคนเดียวกัน แต่บางกลุ่มก็ไม่เชื่อแบบนั้น

มัทธิวผู้นิพน์พระวรสาร

อัครทูตท่านนี้มีความสำคัญคือ ท่านเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์พระวรสาร บางกลุ่มเชื่อว่าท่านคือผู้ประพันธ์พระวรสารนักบุญมัทธิว หนึ่งในพระวรสารของพันธสัญญาใหม่ด้วย เชื่อกันว่าอีกชื่อหนึ่งของท่านคือ เลวี

โธมัสอัครทูต

หลังจากพระเยซูตายแล้ว นักบุญคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อการคืนชีพจนกรทั่งได้เห็นกับตาตัวเอง จากนั้นท่านได้เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาถึง เปอร์เซีย อินเดีย และ จีน

ยากอบ บุตรอัลเฟอัส

นักบุญท่านนี้ เป็นคนที่มีประวัติน้อยมากเนื่องจากชื่อของท่านซ้ำกับนักบุญอีกท่านหนึ่ง เวลาอ่านเจอชื่อนี้ในคัมภีร์จึงมักจะแปลความถึงอีกคนมากกว่า

นักบุญยูดา

ชื่อนักบุญท่านนี้อาจจะคล้ายกับ ยูดาส ผู้ทรยศ แต่จริงๆแล้วคนละคนกัน (ชื่อออกเสียงคล้ายกัน) จุดเด่นของนักบุญท่านนี้ตระบอง และ ชายที่มีไฟบนหัว บางครั้งก็ใช้ขวาน

ซีโมนเศโลเท

นักบุญคนนี้ไม่น่าเชื่อว่า แทบจะไม่ถูกกล่าวถึงในหลักฐานต่างๆเลย มีแต่เพียงชื่อเท่านั้นเอง