Christian-rituals-Traditions

พิธีกรรมเป็นอีกเรื่องที่อยู่คู่กับความเชื่อทางศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พิธีกรรมเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนความเชื่อนั้น หากเป็นศาสนาพุทธ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น การสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่หากเป็นศาสนาคริสต์เค้ามีพิธีกรรมอะไรบ้าง เรามาศึกษากัน

พิธีมหาสนิท

พิธีนี้จะเป็นการทำตามอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่ท่านกินก่อนจะถูกตรึงกางเขน ขั้นตอนพิธีการก็จะเริ่มต้นจากการให้ผู้นับถือกินขนมปังที่ไม่ใส่ยีสต์และผงฟู (ให้เหมือนพระเยซูกินตอนนั้น) จากนั้นบาทหลวงจะดำเนินกิจกรรมด้วยการอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับพิธีมหาสนิท เมื่อพูดจบ ก็จะให้เราหักขนมปักเพื่อเป็นตัวแทนของร่างกาย จากนั้นก็จะให้กินขนมปัง ตามมาด้วยน้ำองุ่น ก็ทำเช่นเดียวกัน

พิธีบัพติสมา

พิธีบัพติสมา อีกชื่อหนึ่งคือ พิธีล้างบาป, ศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม พิธีนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเราพร้อมที่จะเชื่อในหลักการของพระเจ้า และจะเดินทางเส้นนี้ตลอดไปไม่วอกแวกไปทางอื่นอีก พิธีนี้ดำเนินการโดยผู้นำจะกล่าวนำเกี่ยวกับพิธีบัพติสมาก่อน จากนั้นจะถามผู้ศรัทธาอีกครั้งว่าจะเชื่อในพระเยซูหรือไม่ หากผู้ศรัทธาเปล่งวาจาออกมาว่าเชื่อ ผู้นำพิธีจะนำผู้ศรัทธาลงไปในน้ำทั้งตัว(เอาตัวเราจุ่มน้ำ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตเก่า ชีวิตเดิมของเรานั้นตายไปแล้ว ขอให้เกิดใหม่ด้วยการนำทางของพระเยซูคริสต์ตลอดไป

พิธีนมัสการที่คริสตจักร

คนที่นับถือศาสนาคริสต์เรารู้กันอยู่แล้วว่า พวกเค้าจะต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ การไปโบสถ์นับว่าเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวคริสต์เลย เนื่องจากการไปโบสถ์คือการไปร่วมพิธีนมัสการที่คริสตจักร ประกอบด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ในตอนเช้า(แบ่งห้องกันตามช่วงวัยและความลึกซึ้งในศาสนาของตัวเอง) จากนั้นตอนสายจะมีการร้องเพลงร่วมกันเพื่อสรรเสริญพระเยซู อาจจะมีการบริจาคร่วมด้วย ตอนบ่ายจะเป็นกิจกรรมสามัคคีธรรม หมายถึง การร่วมพูดคุยสนทนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมสัมพันธไมตรีกัน เมื่อเสร็จกิจกรรมนี้ก็ถือว่ากลับบ้านได้

กิจกรรมตามวันสำคัญ

ศาสนาคริสต์จะมีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ การจัดกิจกรรมตามวันสำคัญ อย่างเช่น วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองปัสกา และวันสำคัญของแต่ละนักบุญมากมาย ซึ่งพิธีการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันไม่เหมือนกัน

นอกจากนั้นโบสถ์แต่ละแห่งก็จะมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป ตามความเชื่อ ความต้องการของกลุ่มนั้น อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 หัวข้อนี้คือพิธีกรรมหลักของศาสนาคริสต์ ใครสนใจเพิ่มเติมลองเข้าไปดูตัวอย่างการประกอบพิธีกรรมต่างๆของศาสนาคริสต์ได้ตามแหล่งเผยแพร่ของพวกเค้าเอง