Sacrifice-of-Christianity-pic

ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นศาสนาใหญ่ของโลก และมีผู้นับถือมากที่สุด มีเรื่องราวความเชื่อ และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่ที่สำคัญๆ มีเพียงไม่กี่พิธีกรรมเท่านั้นที่จะประกอบไปด้วย พิธีบัพติศมา, ศิลกำลัง, ศีลสมสร, ศิลเจิมคนไข้, และศิลอนุกรม ล้วนมีความสำคัญในทางศาสนาและรายละเอียดในแต่ละพิธีสามารถอ่านได้จากด้านล่างนี้

การล้างบาป หรือ พิธีบัพติศมา (Baptism)

แม้ว่าศีลล้างบาปเริ่มเป็นวิธีการนำผู้ใหญ่เข้าสู่โบสถ์ แต่มันได้กลายเป็นวิธีที่จะนำพาให้เด็กแรกเกิดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนคริสเตียน หรือพูดง่ายๆ ก็คือพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวโดยนักบวชจะทำการเจิมน้ำศักสิทธิ์ที่หน้าผากของเด็กทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเป็นพิธีที่ทำในพื้นสาธารณะที่ทำโดยนักบวชก่อนที่คริสตจักรใช้เพื่อที่คนยืนยันความตั้งใจของพวกเขาที่จะกลายเป็นคริสเตียนในพิธีศีลกำลัง ในยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ของเราการล้างบาปของทารกกลายเป็นธรรมเนียมที่ทำกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวคริสเตียน เป็นวิธีการเชื่อมโยงเด็กเข้ากับสังคมของคริสตจักรเพื่อให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนคริสเตียน

ศีลกำลัง (Confirmation)

หลังจากที่ทารกนั้นได้ผ่านพิธีการล้างบาปแล้ว จะมาถึงการเข้าสู่พิธีกรรมที่สองคือศีลกำลัง ซึ่งเด็กโตจะต้องให้คำสัตย์สาบานว่าจะนับถือในศาสนาคริสต์อย่างไม่เสื่อมคลาย ศีลกำลังนั้นหมายความว่ายิ่งผู้ใดมีความศรัทธาอันแรงกล้า ก็จะได้รับพรแห่งพระจิตที่ยิงใหญ่ โดยพิธีกรรมนี้มักจะทำตั้งแต่ช่วงที่อยู่วัยรุ่น ช่วงอายุประมาณ 8 จนถึง 13 ปี โดยจะต้องทำพิธีกรรมโดยนักบวชเท่านั้น

ศีลสมรส (Marriage)

การสมรสภายใต้การเป็นพยานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีที่คู่รัก หนึ่งชาย หนึ่งหญิง ที่ได้ให้คำมั่นว่าจะดูแลกันตลอดไป โดยพิธีจะทำโดยนักบวช โดยเหตุผลหลักสามข้อที่ควรแต่งงานนั้นคือ การมีทายาท การป้องกันบาป (การหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่ครอง) และมิตรภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องของคู่รักที่ต้องมีเตนาร่วมกันเพื่อให้ชีวิตรักผ่านไปด้วยดี

ศีลเจิมคนไข้ (Unction)

หมายถึงการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการกระทำทางพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยไข้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจและศรัทธาว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างตลอดจนการรักษาจนสุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจิมกันด้วยพละการ แต่จะเจิมเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะการณ์ที่ตึงเครียด หรือทรุดตัวลงอย่างมาก จึงให้บาทหลวงมาทำพิธีที่โรงพยาบาล

ศีลอนุกรม (Holy Orders)

เป็นพิธีกรรมสำหรับบวชพระของชาวคริสเตียน เพื่อให้รับหน้าที่และเป็นตัวแทนของโบสถ์ ได้แก่มุขนายก (Bishop) บาทหลวง (priests) และพันธบริกร (deacons)

ศีลอภัยบาป (Penance)

การรับขนมปังและองุ่นมารับประทาน เป็นตัวแทนของร่างกายและพระโลหิตของพระเยซู

ศีศีลมหาสนิท (Eucharist)

เป็นการสารภาพบาปแบบเปิดเผย เพื่อให้บาทหลวงอภัยบาปในนามของพระผู้เป็นเจ้า