Matthias_The_Apostle_Jesus

ในอดีตพระเยซูได้ทรงเลือกอัครสาวกเอาไว้ 12 คน ซึ่งมาจากชาวอิสราเอล 12 ตระกูล ซึ่งพวกเขามีหน้าที่ในการสืบทอดคำสอนหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน มัทธีอัส (Matthias) เป็นอัครสาวกที่ถูกเลือกมาแทน ยูดาส อิสคาริโอท (Judas Iscariot) หลังจากทรยศต่อพระเยซู ผู้ที่เปิดเผยความจริงกับทหารถึงตัวตนของพระเยซู จนทำให้ถูกทหารจับตัวไปในที่สุด ซึ่งยูดาสก็ได้ถึงแก่กรรมในภายหลัง แม้ว่าไม่มีการพูดท่านในรายการสานุศิษย์ หรือผู้ติดตามพระเยซูในพระวรสารทั้งสาม

นักบุญมัทธีอัส เกิดที่เบธเลเฮมของเผ่ายูดาห์ ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าตามการชี้นำของนักบุญไซเมียน เมื่อครั้งที่พระเยซูได้เผยตัวตนต่อชาวโลก ทำให้เขาเชื่อในพระองค์ในฐานะผู้มาโปรดโลก ท่านอยู่กับพระเยซูตั้งแต่การล้างบาปโดยจอห์น จนกระทั่งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในวันต่อมา “นักบุญเปโตร” เสนอให้เหล่าสาวกรวมประมาณ 120 คน รวมกันเสนอรายชื่อของชาย 2 คน ที่จะถูกเลือกมาให้แทนที่ยูดาส พวกเขาเลือก “โจเซฟ บาร์บาบาส” กับ “มัทธีอัส” พวกเขาได้ทำการสวดต่อพระเจ้า จากนั้นจึงใช้วิธีจับฉลากในการเลือกอัครสาวกคนใหม่ คนที่ได้รับเลือกก็คือ มัทธีอัส ดังนั้นท่านจึงนับเป็นอัครสาวกคนที่สิบเอ็ด

การเดินทางเผยแพร่ศาสนาของมัทธีอัส

Matthias_The_Apostle_Jesus02

เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่ามัทธีอัสอยู่ในแคว้นยูเดีย (ตอนนี้คืออิสราเอล) จากนั้นดำเนินภารกิจไปยังสถานที่ต่างประเทศ ในความเชื่อของกรีกระบุว่าท่านได้ไปเผยแพร่คำสอนใน แคปพาโดเชีย (Cappadocia) เป็นภูเขาในตอนกลางของตุรกี ต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล ในระหว่างการเดินทางสามปี ท่านต้องตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้ง แต่ยังคงพยายามที่จะเดินหน้าทำภารกิจต่อไป ครั้งหนึ่งชาวต่างชาติบังคับให้นักบุญดื่มยาพิษ ซึ่งท่านก็ได้ดื่มมันเข้าไป สิ่งที่น่าเหลือเชื่อหลังจากนั้นก็คือ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ไม่เพียงเท่านั้น ท่านยังคงช่วยเหลือนักโทษคนอื่นที่ถูกยาพิษเช่นเดียวกัน หลังจากที่ท่านได้ออกจากคุกพวกคนต่างชาติก็พยายามหาตัวอย่างเอาเป็นเอาตาย อีกครั้งหนึ่งเมื่อคนต่างศาสนาโกรธแค้นที่จะฆ่าอัครสาวกโลกก็เปิดออกและกลืนกินพวกเขาเข้าไป หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังล่องทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) ที่ซึ่งท่านถูกทรมานด้วยการตรึงกางเขน และตามตำนานอื่นเล่าว่าท่านถูกสับเป็นชิ้นๆ โดยตัดหัวออกในฐานะที่เป็นศัตรูกับซีซาร์ ไม่นานนักบุญเฮเลนา จักรพรรดินีแห่งโรมัน ได้ทรงนำสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากเยรูซาเลมกลับมายังโรม