baptism-christian

การล้างบาปของชาวศาสนาคริสต์ คือหนึ่งในพิธีสำคัญ

บาปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลากหลายมุมมอง ความเชื่อแตกต่างกันไป บางคนก็มองว่าสิ่งนั้นบาป สิ่งนี้ไม่บาป เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เรามาทำความเข้าใจกันว่า คำว่า บาป ของศาสนาคริสต์มีหน้าตาอย่างไร เป็นอย่างไร อีกทั้งการล้างบาปของศาสนาคริสต์เป็นอย่างไร เรามาทำความเข้าใจตรงกัน

บาป ตามแนวคิดของศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เหมือนกับศาสนาอื่นที่มีนิกายแตกย่อยออกเป็นหลายสายตามแนวคิด ความเชื่อของตนเอง แต่ไม่ว่าจะนิกายไหนจะเชื่อเรื่องบาปนี้คล้ายกัน เชื่อว่าบาปในความคิดของคริสต์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ บาปหนัก และบาปเบา การล้างบาปก็แตกต่างกันไปด้วย หากเป็นบาปเบา เราสามารถแก้ไขได้โดย ไปสารภาพบาปกับบาทหลวง สองสวดภาวนาชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดลงไป สามตั้งใจดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้ทำบาปผิดซ้ำอีก สี่สำนึกผิด เป็นทุกข์ใจจากบาปที่ตัวเองก่อขึ้น  ส่วนบาปหนักนั้นวิธีการแก้ไขก็เหมือนกัน แต่เน้นเรื่องการเป็นทุกข์จากบาปนั้นอย่างเต็มใจ คล้ายกับว่าปล่อยให้ตัวเองรับผลของบาปนั้นอย่างเต็มกำลัง นอกจากนั้นให้รีบไปสารภาพบาปกับบาทหลวง เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของตัวเอง

การสารภาพบาป

อีกคำหนึ่งที่คนต่างศาสนาอาจจะไม่เข้าใจ นั่นคือ การล้างบาป การสารภาพ ไถ่บาป ถามว่าการทำพิธีกรรมเหล่านี้แล้วบาปนั้นจะหายไปหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ การสารภาพบาปกับบาทหลวงเป็นเพียงแค่การยอมรับบาปที่ตัวเองนั้นก่อขึ้นเท่านั้นเอง อีกทั้งเมื่อสารภาพบาปออกมานั่นหมายถึง เราจะได้รับความทุกข์จากการระลึกถึงบาปที่ทำนั้นด้วย (สิ่งนี้คือเป้าประสงค์อย่างแท้จริง) อีกทั้งเราสารภาพบาปเสร็จบาทหลวงก็จะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง พร้อมกับปลอบใจเราเพื่อไม่ให้กลับไปทำบาปนั้นอีก

การล้างบาป

การล้างบาปเป็นอีกเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง คำนี้หมายถึงพิธีกรรมหนึ่งในศาสนาคริสต์ วิธีการจะใช้น้ำรด ปะพรม หรือไม่ก็จุ่มน้ำทั้งตัว ความหมายของการล้างบาปไม่ได้หมายถึงการล้างบาปทั้งหมดออกไปจากตัว เหมือนคนไม่มีบาปมาก่อน แต่การล้างบาปในศาสนาคริสต์ หมายถึง การยอมรับ พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตัวเอง พร้อมจะติดตามท่าน อีกทั้งพิธีนี้ทำได้ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่การทำอะไรพร่ำเพรื่อบ่อยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการให้คุณค่าของพิธีกรรมนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

การอภัยบาป

อภัยบาป เป็นอีกคำหนึ่งในศาสนาคริสต์เกี่ยวกับบาป พิธีกรรมนี้จะหมายถึงพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ให้อภัยบาปที่เราก่อขึ้นมา เพื่อให้เรานั้นบริสุทธิ์มีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดเรากับพระเยซูอีกด้วย