St.Peter’s-Basilica-Vatican-City

ศาสนสถานเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ เนื่องจากสถานที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะของผู้ที่มีแรงศรัทธาในเรื่องเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพื่อการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออีกด้วย ศาสนาสถานของแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง เรามาดูกันว่าศาสนาสถานของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

มหาวิหาร

ศาสนสถานแบบแรกเราไปดูมหาวิหารกันก่อนเลย ศาสนสถานกลุ่มนี้คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์เลยก็ว่าได้ มันคือสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุคโรมัน เนื่องจากเกิดขึ้นตอนจักรวรรดิโรมันหันมานับถือศาสนาคริสต์จึงมีแนวคิดให้สร้างวิหารเพื่อบูชาพระคริสต์อย่างยิ่งใหญ่ มหาวิหารชื่อดังของโลกเช่น มหาวิหารแฮรฟอร์ด ประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิหารปิซ่า ประเทศอิตาลี

อาสนวิหาร

ศาสนสถานแห่งต่อไปขนาดจะย่อลงมาหน่อย แต่ก็ยังใหญ่อยู่นั่นคือ อาสนวิหาร หรือภาษาอังกฤษ คือ Cathedral ศาสนสถานแห่งนี้หน้าที่หลักคือเป็นแหล่งเพื่อให้คนเข้ามาสักการะพระเจ้า ก็ยังเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของมุขนายก ของพื้นที่นั้นด้วย จะบอกว่านี่คือ โบสถ์ศูนย์กลางของพื้นที่นั้นก็ไม่ผิดนัก อาสนวิหารชื่อดังได้แก่ อาสวิหารเซ็นต์บาร์บารา สาธารณะรัฐเช็ก เป็นต้น

โบสถ์

โบสถ์ เป็นคำที่เรารู้จัก คุ้นเคยดีสำหรับศาสนสถานของศาสนาคริสต์ เนื่องจากโบสถ์จะมีเยอะมาก กระจายตัวได้มากกว่า วิหารแบบอื่น โบสถ์จะมีหน้าที่คอยต้อนรับผู้สักการระ ผู้ศรัทธาในศาสนาคริสต์ของพื้นที่นั้น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งทำพิธีกรรมอื่นของศาสนาด้วย อย่าง การสารภาพบาป เป็นต้น

โบสถ์น้อย

เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า โบสถ์ แต่คำว่า โบสถ์น้อย (chapel อ่านว่า ชาเปล) อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน โบสถ์น้อยแน่นอนว่าตามชื่อเลย จะเป็นอาคารหลังเล็กๆ ซึ่งอาจจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนวิหารอย่างเช่น เป็นที่เก็บไวน์ เก็บขนมปังสำหรับทำพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเป็นหอคอยสำหรับสวดมนต์ หรือบางครั้งโบสถ์น้อยจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของกลุ่มบุคคลเวลามาทำพิธีกรรมทางศาสนาก็ได้ (โบสถ์ประจำตระกูล)

อีกนัยหนึ่งโบสถ์น้อย อาจจะหมายถึงโบสถ์ที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลในชนบทก็ได้ โบสถ์น้อยในความหมายนี้จะเป็นอาคารเล็ก ด้านในมีแท่นบูชาสำหรับสักการะเท่านั้น

โมนาสเทรี่ และ คอนแวนต์

ศาสนสถานคำต่อไป หากจะเปรียบให้เค้าใจง่ายๆ ก็คือ คำว่าวัด ในพระพุทธศาสนานั่นเอง คำว่า โมนาสเทรี่ และ คอนแวนต์จะหมายถึงแหล่งที่พัก ที่อยู่อาศัยของนักพรต คำว่า โมนาสเทรี่ จะหมายถึงนักพรตหญิง แต่ก็สามารถแปลความว่านักพรตชายได้เหมือนกัน ส่วนคำว่า คอนแวนต์ จะหมายถึง นักพรตหญิงล้วนอย่างเดียวเท่านั้น

แยกให้เห็นชัดเจนแบบนี้คราวต่อไปก็แยกออกแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ใช่เห็นสิ่งก่อสร้างจะมาว่าเป็นโบสถ์อย่างเดียวไม่ใช่นะ