• Matthias_The_Apostle_Jesus

  ประวัติ มัทธีอัส อัครสาวก ในศาสนาคริสต์

  ในอดีตพระเยซูได้ทรงเลือกอัครสาวกเอาไว้ 12 คน ซึ่งมาจากชาวอิสราเอล 12 ตระกูล ซึ่งพวกเขามีหน้าที่ในการสืบทอดคำสอนหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน มัทธีอัส (Matthias) เป็นอัครสาวกที่ถูกเลือกมาแทน ยูดาส อิสคาริโอท (Judas Iscariot) หลังจากทรยศต่อพระเยซู ผู้ที่เปิดเผยความจริงกับทหารถึงตัวตนของพระเยซู จนทำให้ถูกทหารจับตัวไปในที่สุด ซึ่งยูดาสก็ได้ถึงแก่กรรมในภายหลัง แม้ว่าไม่มีการพูดท่านในรายการสานุศิษย์ หรือผู้ติดตามพระเยซูในพระวรสารทั้งสาม นักบุญมัทธีอัส เกิดที่เบธเลเฮมของเผ่ายูดาห์ ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าตามการชี้นำของนักบุญไซเมียน เมื่อครั้งที่พระเยซูได้เผยตัวตนต่อชาวโลก ทำให้เขาเชื่อในพระองค์ในฐานะผู้มาโปรดโลก ท่านอยู่กับพระเยซูตั้งแต่การล้างบาปโดยจอห์น จนกระทั่งเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในวันต่อมา “นักบุญเปโตร” เสนอให้เหล่าสาวกรวมประมาณ 120 คน รวมกันเสนอรายชื่อของชาย 2 คน […]

   
 • first-thanksgiving-history

  ประวัติ Thanksgiving หรือ วันขอบคุณพระเจ้า ของชาวคริสต์

  วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ถือเป็นวันหยุดประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 โดยจอร์จวอชิงตันหลังจากการร้องขอจากสภาคองเกรส ในช่วงเวลานั้นยังไม่ถูกจัดว่าเป็นวันหยุดจนกระทั่งถึงยุคสมัยของอับราฮัม ลินคอล์น ในปี ค.ศ.1863 ได้ประกาศว่าวันขอบคุณพระเจ้าเป็นการ “ขอบคุณและเพื่อสรรเสริญพระบิดาผู้สถิตในสวงสวรรค์” ในระหว่างสงครามกลางเมือง นับจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้กลายเป็นวันหยุดราชการของคนทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เรียกว่า “วันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรก” เป็นการเฉลิมฉลองของนนักแสวงบุญหลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรกในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1621 งานเลี้ยงนี้กินเวลาสามวัน ตามที่หนึ่งในผู้เข้าร่วมเอ็ดเวิร์ดวินสโลว์ได้เคยเข้าร่วมพร้อมกับสมาชิกอีก 90 คนเป็นชาวอเมริกันพื้นเมือง และ 53 เป็นนักแสวงบุญ นอกจากในอเมริกาแล้วยังมีหลายประเทศที่ร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะในอาณานิคมนิวอิงแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งการอธิษฐานขอพรต่อพระเจ้าเช่นขอให้ได้รับชัยชนะทางทหาร หรือ ขอให้ภัยแล้งหมดไปในเร็ววัน […]

   
 • armenian-saint-john

  ประวัติอัครสาวก นักบุญยอห์น หรือ The Apostle John ของศาสนาคริสต์

  เรื่องราวของศาสดาถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม เนื่องจากศาสดาคือผู้ริเริ่มแนวคิด ก่อตั้งศาสนานั้นๆ แต่ผู้ติดตาม สาวก หลายคนก็มีเรื่องราวน่าสนใจด้วยเหมือนกัน สาวกบางคนมีความโดดเด่นมากเพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ศาสนานั้นขับเคลื่อนไปได้ตามที่ศาสดาหวังไว้ ยิ่งช่วงหลังจากศาสดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เหล่าสาวกจึงเป็นผู้ที่สำคัญมากในการดำรงศาสนาให้สืบต่อไป วันนี้เราจะมาแนะนำนักบุญคนหนึ่งในศาสนาคริสต์ ชื่อว่า นักบุญยอห์น เค้าคนนี้เป็นใคร มีเรื่องราวอะไรบ้าง ประวัติส่วนตัว นักบุญยอห์น หากพูดถึงประวัติส่วนตัวคร่าวๆ จะได้ดังนี้ เกิดเมื่อราว ค.ศ.6 (ไม่ทราบวัน เดือนเกิด เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานอย่างจริงจัง) เกิดที่เมืองกาลิลี เสียชีวิตที่เมืองอีฟิซัส ในอานาโตเลีย ช่วงค.ศ. 100 รวมแล้วอายุประมาณ 94 ปี ท่านเป็นอัครสาวกที่นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตามความเชื่อจะมีวันสรรเสริญถึงท่านในวันที่ 27 ธันวาคม […]

   
 • พระเยซูได้เปลี่ยนชื่อ ซีโมน ให้เป็นนักบุญเปโตร

  ประวัติอัครสาวก ซีมอน หรือ เปโตร (St.Peter) ของศาสนาคริสต์

  ประวัติของเหล่าผู้นับถือศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้มีแต่พระเยซู พระศาสดาเท่านั้นที่น่าสนใจ เหล่าผู้ติดตาม ผู้ศรัทธา หรือ ผู้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวต่อจากพระเยซู หลายท่านมีประวัติเรื่องราวอันน่าสนใจเป็นอันมาก เหมือนกับนักบุญของเราท่านนี้ ท่านถูกยกย่องให้เป็นพระสันตะปาปา องค์แรกของคริสต์เลยทีเดียว ซีมอน หรือ เปโตร ประวัติส่วนตัวของท่านต้องเริ่มจากเดิมทีท่านมีชื่อว่า ซีโมน เป็นบุตรของยอห์น ทำอาชีพเป็นชาวประมงอยู่ในเขตเบธไซดา ต่อมาท่านได้ย้ายถิ่นฐานออกมาที่คาร์เปอร์นาอุม จากนั้นชีวิตของท่านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากท่านได้รับคำแนะนำจากน้องชายให้รู้จักพระเยซูเจ้า จนท่านเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาจนปวรณาตนเองติดตามพระเยซูเจ้าในที่สุด ชีวิตหลังการติดตาม เมื่อ ซีโมน ได้ติดตามพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า เปโตร มีความว่า ศิลา แปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่าเค้าจะเป็นศิลาอันเป็นฐานรากของคริสต์ศาสนาในกาลต่อไป ไม่เพียงแค่นั้น เปโตร ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์อีกด้วย ท่านได้รับมอบหมายให้สร้างอาณาจักรคริสต์ศาสนาเข้ามาเพื่อเปิดรับให้คนที่อยากศึกษาศาสนาคริสต์เข้ามาศึกษาได้มากขึ้น พระสันตะปาปา […]

   
 • True-Christian-Do-not-use-the-cross

  เหตุผลที่คริสเตียนแท้ไม่ใช้ไม้กางเขนในการนมัสการ

  หากพูดถึงศาสนาคริสต์ พูดถึงพระเยซู เราคงต้องนึกถึงภาพท่านถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน จนทำให้ไม้กางเขนคือสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ รู้หรือไม่ว่า หากเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้น พวกเค้าจะไม่ใช่ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แทน ทำไมเราถึงกล่าวเช่นนั้น เรามีเหตุผล 3 ข้อมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของพวกเค้า หนึ่ง พระเยซูอาจจะไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขน ภาพของพระเยซู ถูกตรึงด้วยไม้กางเขนจนเสียชีวิตนั้น เราคงคุ้นตากันเป็นอย่างดี นั่นทำให้ศาสนาคริสต์เลือกใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แทนเนื่องจากพระเยซูเสียชีวิตบนนั้น แต่จากประวัติที่เค้าศึกษากันมาอย่างละเอียด บางกลุ่มกล่าวว่าพระเยซูอาจจะไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขนก็ได้ กล่าวคือ การถูกจองจำบนไม้ตอนนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่เสาไม้ธรรมดาก็เป็นได้ อย่าลืมว่าพระเยซูตอนนั้นถูกจับในฐานะนักโทษที่ทางการต้องการกำจัดให้เร็วที่สุด การมองหาไม้มาปักไว้เสาเดียวแล้วตรึงพระเยซูด้วยการยกแขนขึ้นทั้งสองข้าง เอามือทับกันแล้วตอกตะปูลงไปเป็นอีกหนึ่งการตีความที่เข้าเค้าเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้คริสเตียนบางส่วนจึงไม่นิยมใช้ไม้กางเขน สอง จักรพรรดินอกรีต เหตุผลต่อมาต้องย้อนกลับไปหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปได้แล้วประมาณ 400 ปี จักรพรรดิองค์หนึ่งนามว่า คอสแตนติน ได้เปลี่ยนมาเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ด้วย แต่การเข้ามาของท่านได้ละทิ้งแนวปฏิบัติเดิมไปหลายอย่าง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขึ้นมาใหม่ […]

   
 • jesus-washing-Twelve-Apostles

  ประวัติ สิบสองอัครสาวกของพระเยซู ที่ใครหลายคนยังไม่รู้

  ไม่ว่าจะเป็นศาสดาจากศาสนาไหน การเผยแพร่หลักธรรมของตัวเอง จะต้องมีสาวกอยู่ด้วยเสมอเพื่อช่วยเหลือท่านศาสดาในการเผยแพร่ศาสนาของตัวเอง ศาสนาคริสต์เองก็มีสาวกใกล้ชิดกับพระเยซูอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นคือ สิบสองอัครสาวกของพระเยซู เราอาจจะคุ้นเคยชื่อของ ยูดาส อัครสาวกผู้ทรยศพระเยซู แต่คนอื่นอาจจะไม่เคยได้ยินสักเท่าไรเรามารู้จักพวกเค้ากัน ซีโมนเปโตร อัครสาวกคนนี้เดิมทีเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ชื่อว่า ซีโมน จากนั้นได้พบกับพระเยซูจากการชักนำของน้องชายชื่อว่า นักบุญอันดรูว์ จากประวัติของพระเยซู นักบุญคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นพระเยซู ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ไป อีกทั้งยังเป็นผู้นำคริสต์หลังจากพระเยซูสวรรคตอีกด้วย ยากอบ บุตรเศเบดี คนต่อมาเป็นนักบุญชาวอังกฤษ เค้าเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตของพระเยซูคริสต์ เค้าเป็นพี่ชายของยอห์นอัครทูต ชายคนนี้นับว่าเป็นสาวกคนแรกของพระเยซู ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์สเปน อีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับนักแสวงบุญเนื่องจากสร้างเส้นทางเซนต์เจมส์อีกด้วย ยอห์นอัครเทวทูต นักบุญท่านนี้มีความสำคัญมากต่อศาสนาคริสต์ เชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือเล่มสำคัญในชุดคัมภีร์ไบเบิ้ล (พระวรสารนักบุญยอห์น และ จดหมายของยอห์น) รวมถึงเอกสารอีกมากมายที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมา นักบุญอันดรูว์ […]

   
 • Different-symbols-of-Chris

  สัญลักษณ์ต่างของคริสตชนและความหมาย

  แต่ละศาสนานอกจากหลักธรรมคำสอนเพื่อมอบให้กับเหล่าสาวกไปดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันก็คือ สัญลักษณ์ต่างๆของศาสนา ซึ่งมันมักจะมีความหมายในตัวเองเพื่อระลึกถึงอะไรสักอย่างในศาสนานั้น เรามาดูกันว่าศาสนาคริสต์เค้ามีสัญลักษณ์อะไรบ้าง และมันหมายถึงอะไร ไม้กางเขน ไม้กางเขนถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เลย เนื่องจากพวกเค้าเชื่อกันว่าพระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนจวบจนวาระสุดท้ายก่อนขึ้นสวรรค์ (แม้จะมีบางคนขัดค้านแนวคิดนี้) ด้วยความคิดดังกล่าวทำให้ ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาป ของพระเยซูที่มีต่อผู้ศรัทธาทุกคน ปลา ต้องย้อนกลับไปในยุค ค.ศ.100-313 ยุคนั้นการประกาศตนว่าคริสเตียนถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายร้ายแรง อาจจะโดนจับขังคุก จนถึงโทษประหารได้เลย นั่นทำให้คริสเตียนในตอนนั้นต้องมีการใช้รหัสบางอย่างเพื่อแสดงตนว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่ให้อีกฝ่ายจับได้ จึงมีการตั้งรหัสลับขึ้นมาคือคำว่า ΙΧΘΥΣ อ่านว่า อิคตุส แปลว่า ปลา คำที่เราเห็นอยู่นี้ คืออักษรกรีก แต่ละตัวอักษรจะมีความหมายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์อีกด้วย นกพิราบ นกพิราบ ก็ถูกมานำมาเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นนกพิราบสีขาวด้วยนะ ความหมายของนกพิราบคือ พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ […]

   
 • St.Peter’s-Basilica-Vatican-City

  ศาสนสถานของศาสนาคริสต์และความหมายของแต่ละสถานที่

  ศาสนสถานเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ เนื่องจากสถานที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะของผู้ที่มีแรงศรัทธาในเรื่องเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพื่อการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออีกด้วย ศาสนาสถานของแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง เรามาดูกันว่าศาสนาสถานของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง มหาวิหาร ศาสนสถานแบบแรกเราไปดูมหาวิหารกันก่อนเลย ศาสนสถานกลุ่มนี้คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์เลยก็ว่าได้ มันคือสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุคโรมัน เนื่องจากเกิดขึ้นตอนจักรวรรดิโรมันหันมานับถือศาสนาคริสต์จึงมีแนวคิดให้สร้างวิหารเพื่อบูชาพระคริสต์อย่างยิ่งใหญ่ มหาวิหารชื่อดังของโลกเช่น มหาวิหารแฮรฟอร์ด ประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิหารปิซ่า ประเทศอิตาลี อาสนวิหาร ศาสนสถานแห่งต่อไปขนาดจะย่อลงมาหน่อย แต่ก็ยังใหญ่อยู่นั่นคือ อาสนวิหาร หรือภาษาอังกฤษ คือ Cathedral ศาสนสถานแห่งนี้หน้าที่หลักคือเป็นแหล่งเพื่อให้คนเข้ามาสักการะพระเจ้า ก็ยังเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของมุขนายก ของพื้นที่นั้นด้วย จะบอกว่านี่คือ โบสถ์ศูนย์กลางของพื้นที่นั้นก็ไม่ผิดนัก อาสนวิหารชื่อดังได้แก่ อาสวิหารเซ็นต์บาร์บารา สาธารณะรัฐเช็ก เป็นต้น โบสถ์ โบสถ์ เป็นคำที่เรารู้จัก […]

   
 • jesus-biohistory-christianity

  ประวัติพระเยซู ศาสดาผู้นำทางของศาสนาคริสต์

  แม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้เราสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ตามความเชื่อ ความต้องการของเรา แต่จะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เพียงแค่นั้นยังเปิดโอกาสให้เราศึกษาแนวคิด ความเชื่อ ประวัติของศาสนาอื่นได้ อีกหนึ่งศาสนาที่มีความน่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือ ศาสนาคริสต์ ผู้มีพระเยซูเป็นดั่งศาสดาผู้นำทางแห่งศาสนาคริสต์ ท่านมีประวัติอะไรน่าสนใจบ้าง ประวัติในวัยเด็ก เรื่องราวของพระเยซูคริสต์นับว่าน่าสนใจตั้งแต่ตอนเกิดเลย ต้องย้อนความเล่าถึงสาวพรหมจรรย์นางหนึ่งชื่อว่า มารีย์ เธอมีคู่หมั้นหมายชื่อว่า โยเซฟ ก่อนที่ทั้งสองจะมาแต่งงานกัน เธอได้ฝันว่ามีเทวทูตมาบอกว่าเธอจะตั้งท้องและมีบุตรชาย แล้วเธอก็ตั้งชื่อเค้าว่า เยซู ฝั่งโยเซฟพอรู้ว่ามารีย์ไม่ได้ท้องกับตนเอง ก็คิดจะถอนหมั้นแต่ก็มีเทวทูตมาเข้าฝันอีกว่า อย่าได้กังวล เนื่องจากบุตรชายคนนี้เกิดจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ นั่นทำให้โยเซฟเปลี่ยนใจรับเธอมาเป็นภรรยา หลังจากเกิดมาไม่นาน โยเซฟ และ มารีย์ ต้องเดินทางไกลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเอง เนื่องจากทางการประกาศให้มีการลงทะเบียนสำมะโนประชากรในเมือง แต่เหตุผลเบื้องหลังคือ กษัตริย์เฮโรด เกิดนิมิตบางอย่างขึ้น […]

   
 • Christian-rituals-Traditions

  พิธีกรรมสำคัญทางศาสนาคริสต์และของชาวคริสต์

  พิธีกรรมเป็นอีกเรื่องที่อยู่คู่กับความเชื่อทางศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พิธีกรรมเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนความเชื่อนั้น หากเป็นศาสนาพุทธ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็น การสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม แต่หากเป็นศาสนาคริสต์เค้ามีพิธีกรรมอะไรบ้าง เรามาศึกษากัน พิธีมหาสนิท พิธีนี้จะเป็นการทำตามอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่ท่านกินก่อนจะถูกตรึงกางเขน ขั้นตอนพิธีการก็จะเริ่มต้นจากการให้ผู้นับถือกินขนมปังที่ไม่ใส่ยีสต์และผงฟู (ให้เหมือนพระเยซูกินตอนนั้น) จากนั้นบาทหลวงจะดำเนินกิจกรรมด้วยการอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับพิธีมหาสนิท เมื่อพูดจบ ก็จะให้เราหักขนมปักเพื่อเป็นตัวแทนของร่างกาย จากนั้นก็จะให้กินขนมปัง ตามมาด้วยน้ำองุ่น ก็ทำเช่นเดียวกัน พิธีบัพติสมา พิธีบัพติสมา อีกชื่อหนึ่งคือ พิธีล้างบาป, ศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม พิธีนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเราพร้อมที่จะเชื่อในหลักการของพระเจ้า และจะเดินทางเส้นนี้ตลอดไปไม่วอกแวกไปทางอื่นอีก พิธีนี้ดำเนินการโดยผู้นำจะกล่าวนำเกี่ยวกับพิธีบัพติสมาก่อน จากนั้นจะถามผู้ศรัทธาอีกครั้งว่าจะเชื่อในพระเยซูหรือไม่ หากผู้ศรัทธาเปล่งวาจาออกมาว่าเชื่อ ผู้นำพิธีจะนำผู้ศรัทธาลงไปในน้ำทั้งตัว(เอาตัวเราจุ่มน้ำ) […]