• armenian-saint-john

  ประวัติอัครสาวก นักบุญยอห์น หรือ The Apostle John ของศาสนาคริสต์

  เรื่องราวของศาสดาถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม เนื่องจากศาสดาคือผู้ริเริ่มแนวคิด ก่อตั้งศาสนานั้นๆ แต่ผู้ติดตาม สาวก หลายคนก็มีเรื่องราวน่าสนใจด้วยเหมือนกัน สาวกบางคนมีความโดดเด่นมากเพราะเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ศาสนานั้นขับเคลื่อนไปได้ตามที่ศาสดาหวังไว้ ยิ่งช่วงหลังจากศาสดาได้เสียชีวิตไปแล้ว เหล่าสาวกจึงเป็นผู้ที่สำคัญมากในการดำรงศาสนาให้สืบต่อไป วันนี้เราจะมาแนะนำนักบุญคนหนึ่งในศาสนาคริสต์ ชื่อว่า นักบุญยอห์น เค้าคนนี้เป็นใคร มีเรื่องราวอะไรบ้าง ประวัติส่วนตัว นักบุญยอห์น หากพูดถึงประวัติส่วนตัวคร่าวๆ จะได้ดังนี้ เกิดเมื่อราว ค.ศ.6 (ไม่ทราบวัน เดือนเกิด เนื่องจากยังไม่มีการเก็บข้อมูลหลักฐานอย่างจริงจัง) เกิดที่เมืองกาลิลี เสียชีวิตที่เมืองอีฟิซัส ในอานาโตเลีย ช่วงค.ศ. 100 รวมแล้วอายุประมาณ 94 ปี ท่านเป็นอัครสาวกที่นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตามความเชื่อจะมีวันสรรเสริญถึงท่านในวันที่ 27 ธันวาคม […]

   
 • พระเยซูได้เปลี่ยนชื่อ ซีโมน ให้เป็นนักบุญเปโตร

  ประวัติอัครสาวก ซีมอน หรือ เปโตร (St.Peter) ของศาสนาคริสต์

  ประวัติของเหล่าผู้นับถือศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้มีแต่พระเยซู พระศาสดาเท่านั้นที่น่าสนใจ เหล่าผู้ติดตาม ผู้ศรัทธา หรือ ผู้ศึกษาแนวคิดดังกล่าวต่อจากพระเยซู หลายท่านมีประวัติเรื่องราวอันน่าสนใจเป็นอันมาก เหมือนกับนักบุญของเราท่านนี้ ท่านถูกยกย่องให้เป็นพระสันตะปาปา องค์แรกของคริสต์เลยทีเดียว ซีมอน หรือ เปโตร ประวัติส่วนตัวของท่านต้องเริ่มจากเดิมทีท่านมีชื่อว่า ซีโมน เป็นบุตรของยอห์น ทำอาชีพเป็นชาวประมงอยู่ในเขตเบธไซดา ต่อมาท่านได้ย้ายถิ่นฐานออกมาที่คาร์เปอร์นาอุม จากนั้นชีวิตของท่านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากท่านได้รับคำแนะนำจากน้องชายให้รู้จักพระเยซูเจ้า จนท่านเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาจนปวรณาตนเองติดตามพระเยซูเจ้าในที่สุด ชีวิตหลังการติดตาม เมื่อ ซีโมน ได้ติดตามพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า เปโตร มีความว่า ศิลา แปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่าเค้าจะเป็นศิลาอันเป็นฐานรากของคริสต์ศาสนาในกาลต่อไป ไม่เพียงแค่นั้น เปโตร ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์อีกด้วย ท่านได้รับมอบหมายให้สร้างอาณาจักรคริสต์ศาสนาเข้ามาเพื่อเปิดรับให้คนที่อยากศึกษาศาสนาคริสต์เข้ามาศึกษาได้มากขึ้น พระสันตะปาปา […]

   
 • jesus-biohistory-christianity

  ประวัติพระเยซู ศาสดาผู้นำทางของศาสนาคริสต์

  แม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้เราสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ตามความเชื่อ ความต้องการของเรา แต่จะต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เพียงแค่นั้นยังเปิดโอกาสให้เราศึกษาแนวคิด ความเชื่อ ประวัติของศาสนาอื่นได้ อีกหนึ่งศาสนาที่มีความน่าสนใจอย่างมากนั่นก็คือ ศาสนาคริสต์ ผู้มีพระเยซูเป็นดั่งศาสดาผู้นำทางแห่งศาสนาคริสต์ ท่านมีประวัติอะไรน่าสนใจบ้าง ประวัติในวัยเด็ก เรื่องราวของพระเยซูคริสต์นับว่าน่าสนใจตั้งแต่ตอนเกิดเลย ต้องย้อนความเล่าถึงสาวพรหมจรรย์นางหนึ่งชื่อว่า มารีย์ เธอมีคู่หมั้นหมายชื่อว่า โยเซฟ ก่อนที่ทั้งสองจะมาแต่งงานกัน เธอได้ฝันว่ามีเทวทูตมาบอกว่าเธอจะตั้งท้องและมีบุตรชาย แล้วเธอก็ตั้งชื่อเค้าว่า เยซู ฝั่งโยเซฟพอรู้ว่ามารีย์ไม่ได้ท้องกับตนเอง ก็คิดจะถอนหมั้นแต่ก็มีเทวทูตมาเข้าฝันอีกว่า อย่าได้กังวล เนื่องจากบุตรชายคนนี้เกิดจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ นั่นทำให้โยเซฟเปลี่ยนใจรับเธอมาเป็นภรรยา หลังจากเกิดมาไม่นาน โยเซฟ และ มารีย์ ต้องเดินทางไกลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเอง เนื่องจากทางการประกาศให้มีการลงทะเบียนสำมะโนประชากรในเมือง แต่เหตุผลเบื้องหลังคือ กษัตริย์เฮโรด เกิดนิมิตบางอย่างขึ้น […]

   
 • baptism-christian

  การล้างบาปในมุมมองของศาสนาคริสต์

  บาปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลากหลายมุมมอง ความเชื่อแตกต่างกันไป บางคนก็มองว่าสิ่งนั้นบาป สิ่งนี้ไม่บาป เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เรามาทำความเข้าใจกันว่า คำว่า บาป ของศาสนาคริสต์มีหน้าตาอย่างไร เป็นอย่างไร อีกทั้งการล้างบาปของศาสนาคริสต์เป็นอย่างไร เรามาทำความเข้าใจตรงกัน บาป ตามแนวคิดของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์เหมือนกับศาสนาอื่นที่มีนิกายแตกย่อยออกเป็นหลายสายตามแนวคิด ความเชื่อของตนเอง แต่ไม่ว่าจะนิกายไหนจะเชื่อเรื่องบาปนี้คล้ายกัน เชื่อว่าบาปในความคิดของคริสต์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ บาปหนัก และบาปเบา การล้างบาปก็แตกต่างกันไปด้วย หากเป็นบาปเบา เราสามารถแก้ไขได้โดย ไปสารภาพบาปกับบาทหลวง สองสวดภาวนาชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดลงไป สามตั้งใจดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้ทำบาปผิดซ้ำอีก สี่สำนึกผิด เป็นทุกข์ใจจากบาปที่ตัวเองก่อขึ้น  ส่วนบาปหนักนั้นวิธีการแก้ไขก็เหมือนกัน แต่เน้นเรื่องการเป็นทุกข์จากบาปนั้นอย่างเต็มใจ คล้ายกับว่าปล่อยให้ตัวเองรับผลของบาปนั้นอย่างเต็มกำลัง นอกจากนั้นให้รีบไปสารภาพบาปกับบาทหลวง เพื่อไถ่โทษความผิดบาปของตัวเอง การสารภาพบาป […]

   
 • holy-bible-reading

  ทำความเข้าใจคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

  แต่ละศาสนาจะมีคำสอนเป็นของตัวเอง และทุกคำสอนย่อมจะนำทางทุกคนให้เป็นเคนดี นอกจากศาสนาจะมีคำสอนแตกต่างกัน ภายในศาสนาเดียวกันเองก็จะตีความคำสอนในศาสนาแตกต่างกันด้วย อย่างศาสนาคริสต์เอง คัมภีร์ของพวกเค้าเรียกว่า คัมภีร์ไบเบิ้ล นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักกัน คัมภีร์ไบเบิ้ลคืออะไร คัมภีร์ไบเบิ้ล อีกชื่อหนึ่งว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ ด้านในเป็นเรื่องราวของพระยาเวห์ มนุษย์ บาป การขึ้นสวรรค์ รวมถึงวิธีรอดพ้นจากบาปเหล่านั้น จนถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ อีกส่วนหนึ่งคัมภีร์นี้จะพูดถึงหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ ประวัติของพระเยซู เรื่องราวของท่าน และอีกมากมาย คัมภีร์ไบเบิ้ลเป็นหนังสือชุดจำนวนหลายเล่มแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน การยอมรับแตกต่างกัน เราต้องเข้าใจก่อนว่า คัมภีร์ไบเบิ้ล ตามความหมายของนิกายคริสต์ก็แตกต่างกันไป บางนิกายก็บอกว่ามี 66 เล่ม บ้างก็ 73 เล่ม […]

   
 • Baptism-Holy-Spirit-chris

  การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของชาวคริสเตียน

  พิธีกรรมแต่ละความเชื่อมีความแตกต่างกันไป ทั้งขั้นตอนพิธีการและความหมายของพิธีการเหล่านั้น ศาสนาคริสต์เองก็มีหลายพิธีการที่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ อาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจสิ่งนั้นเท่าไรนัก มาวันนี้เราจะหยิบยกหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญนั่นคือ การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่ามันคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไรมาแนะนำกัน การบัพติสมาคืออะไร เรามาทำความเข้าใจความหมายกันก่อน การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมอันเต็มไปความศรัทธา ความเชื่ออันแรงกล้า ต่อศาสนาคริสต์ของเรา ความหมายของพิธีกรรมนี้คือ การที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาประทับเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเรา เหมือนกับ พระเจ้าจะได้มาสถิตย์ต่อตัวเองและผู้นับถือศาสนาคริสต์คนอื่นด้วย อีกความหมายถึงเป็นพิธีกรรมที่จะบอกถึงการปวรนาตัวเองเพื่อความเชื่อทางด้านศาสนาคริสต์อีกทางหนึ่ง วิธีการทำบัพติสมา ขั้นตอนการทำพิธีการต่างๆ นั้น จะเริ่มต้นจากการให้ผู้เข้ารับเดินลงไปในบ่อน้ำ หรือ แอ่งน้ำในบริเวณเปิดโล่ง มีสักขีพยานล้อมรอบ จากนั้นบาทหลวงจะดึงตัวคนผู้นั้นจมลงไปทั้งตัวจากนั้นก็ดึงขึ้นมาคล้ายกับเราจุ่มตัวเองลงในน้ำ ใช้เวลาไม่นาน เพื่อเป็นการแสดงว่าคนผู้นี้จะเกิดใหม่ จะหันกลับมาติดตามพระเยซูเจ้า นำพระเยซูเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต การบัพติสมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น พิธีการบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ไม่ได้เป็นพิธีการสุดท้าย แต่กลับเป็นพิธีการเพื่อการเริ่มต้นเท่านั้นเองผู้ที่ได้รับการบัพติสมาไปแล้ว พวกเค้าจะต้องมีความเชื่อด้วยว่า […]

   
 • Vatican-City-pic-thum

  นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

  มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรือมหาวิหารของเปโตร เป็นสัญลักษณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งนครวาติกัน เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดในกรุงโรม ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 2,000 ปี วันนี้เราจะพามาทำความรู้เกล็ดน่ารู้มากมายเกี่ยวกับตัวอาคารและประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตภายในวิหารแห่งนี้ ติดตามกันให้ดีๆ กับ 5 ข้อควรรู้ของมหาวิหารที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ 1.วิหารแห่งนี้ไม่ใช่ของแท้ตามต้นฉบับแห่งแรกของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โบสถ์ที่น่าประทับใจที่คุณเห็นในปัจจุบันไม่ใช่มหาวิหารเดิมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โดยถือว่ามันเป็นวิหารแห่งที่สอง โบสถ์เดิมถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน จักรพรรดิคริสเตียนองค์แรกของจักรวรรดิโรมัน เพื่อเป็นสถานที่สำหรับฝังนักบุญปีเตอร์ ต่อมาตัววิหารโบราณ กำลังตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างร้ายแรงทำให้ แต่โชคดีที่สมเด็จพระสันตะปาปา Julius II มีความกล้าพอที่จะสั่งให้ลื้อถอนทำลายทิ้งและสร้างใหม่ทั้งหมด ผลของมันทำให้สิ่งที่เหลือรอดมาจากอดีตกลายเป็นสิ้นที่ไม่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องโมเสค่างๆ ถูกทำลายทั้งสิ้น โดยวิหารใหม่ถูกสร้างขึ้นในปี 1506-1626 เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 2.แต่เดิมมันไม่ใช่มหาวิหาร และไม่ใช่ที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา เรื่องจริงของมันมีอยู่ว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ไม่ใช่ที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปา […]

   
 • Thanksgiving-pic

  วันขอบคุณพระเจ้ามีประวัติที่มา

  วันขอบคุณพระเจ้าคืออะไรและเหตุใดจึงมีการเฉลิมฉลอง ทำไมชาวคริสถึงรวมตัวกับพร้อมหน้ากันในวันนี้ เราจะมาหาคำตอบกัน ก่อนอื่นเลย วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดประจำปีของชาวอเมริกันที่รักมาก และเฝ้ารอคอยมากที่สุด จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลวันหยุดประจำปี ต้นกำเนิดของวันขอบคุณพระเจ้าต้องย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 1621 เมื่อกลุ่มของผู้แสวงบุญชาวอังกฤษในแมสซาชูเซตร่วมฉลองกับชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ “วันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรก” นี้จึงเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและกินเวลาประมาณสามวันถึงแม้จะมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีพิธีคล้ายคลึงกันเมื่อสองปีก่อนในเวอร์จิเนีย ข้อมูลวันที่ๆ แน่นอนของวันขอบคุณพระเจ้าแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐจนกระทั่งในปี ค.ศ.1863 อับราฮัมลินคอล์นได้ประกาศให้เป็นวันหยุดประจำชาติทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการเฉลิมฉลองในแคนาดาและหมู่เกาะแคริบเบียนต่างๆ แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะมีวันขอบคุณพระเจ้าของตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็ตาม โดยปกติแล้ววันหยุดของเหล่าคนในอเมริกานั้น จะเป็นการมารวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่จะกินดื่มและดูอเมริกันฟุตบอล เมืองหลวงใหญ่ๆ หลายแห่งจะมี ขบวนแห่ใหญ่พร้อมกับวงดนตรีเดินพาเหรดรอบเมือง มีลูกโป่งการ์ตูนต่างๆ ขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือพวกเขาไปมา ขบวนพาเหรดที่โด่งดังที่สุดคือขบวนพาเหรดวันเมซี่ในนิวยอร์กซิตี้ การเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในนครนิวยอร์กเป็นขบวนพาเหรดที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งดึงดูดผู้ชมประมาณ 2 ถึง 3 ล้านคนตามเส้นทาง 2.5 […]

   
 • Sacrifice-of-Christianity-pic

  พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

  ศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นศาสนาใหญ่ของโลก และมีผู้นับถือมากที่สุด มีเรื่องราวความเชื่อ และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่ที่สำคัญๆ มีเพียงไม่กี่พิธีกรรมเท่านั้นที่จะประกอบไปด้วย พิธีบัพติศมา, ศิลกำลัง, ศีลสมสร, ศิลเจิมคนไข้, และศิลอนุกรม ล้วนมีความสำคัญในทางศาสนาและรายละเอียดในแต่ละพิธีสามารถอ่านได้จากด้านล่างนี้ การล้างบาป หรือ พิธีบัพติศมา (Baptism) แม้ว่าศีลล้างบาปเริ่มเป็นวิธีการนำผู้ใหญ่เข้าสู่โบสถ์ แต่มันได้กลายเป็นวิธีที่จะนำพาให้เด็กแรกเกิดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชนคริสเตียน หรือพูดง่ายๆ ก็คือพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวโดยนักบวชจะทำการเจิมน้ำศักสิทธิ์ที่หน้าผากของเด็กทารกแรกเกิด อีกทั้งยังเป็นพิธีที่ทำในพื้นสาธารณะที่ทำโดยนักบวชก่อนที่คริสตจักรใช้เพื่อที่คนยืนยันความตั้งใจของพวกเขาที่จะกลายเป็นคริสเตียนในพิธีศีลกำลัง ในยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ของเราการล้างบาปของทารกกลายเป็นธรรมเนียมที่ทำกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวคริสเตียน เป็นวิธีการเชื่อมโยงเด็กเข้ากับสังคมของคริสตจักรเพื่อให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กภายในชุมชนคริสเตียน ศีลกำลัง (Confirmation) หลังจากที่ทารกนั้นได้ผ่านพิธีการล้างบาปแล้ว จะมาถึงการเข้าสู่พิธีกรรมที่สองคือศีลกำลัง ซึ่งเด็กโตจะต้องให้คำสัตย์สาบานว่าจะนับถือในศาสนาคริสต์อย่างไม่เสื่อมคลาย ศีลกำลังนั้นหมายความว่ายิ่งผู้ใดมีความศรัทธาอันแรงกล้า ก็จะได้รับพรแห่งพระจิตที่ยิงใหญ่ โดยพิธีกรรมนี้มักจะทำตั้งแต่ช่วงที่อยู่วัยรุ่น ช่วงอายุประมาณ 8 จนถึง 13 […]

   
 • eastereggh-fes

  เทศกาลอีสเตอร์มีอะไรบ้าง และ เพื่ออะไร

  อีสเตอร์คือการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากอุโมงค์ฝังศพในวันที่สามหลังจากที่เขาได้โดนตรึงกางเขน อีสเตอร์คือคำทำนายที่เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าพระคริสจะที่จะถูกข่มเหงและทรมานจนตายเพื่อบาปของเราและจะกลับฟื้นคืนในวันที่สามหลังจากนั้น ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นหนทางที่จะสร้างความหวังในการมีชัยเหนือบาปทั้งปวง คริสตชนยุคแรกๆ เริ่มระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ทุกวันอาทิตย์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในคริสต์ศักราช 325 สภาไนซีอาจัดวันพิเศษขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับวันอย่างเป็นทางการ ว่าจะตัดสินใจว่าควรมีการเฉลิมฉลองการคืนพระชนม์ในวันธรรมดาหรือทุกวันอาทิตย์ หลายคนรู้สึกว่าวันที่ควรจะยังคงเป็นไปตามเทศกาลปัสกา เพื่อให้ผู้นำชาวยิวพิจารณาวันปัสกาในแต่ละปี ผู้นำคริสเตียนสามารถกำหนดวันอีสเตอร์ได้ด้วยการกำหนดสามวันหลังจากเทศกาลปัสกาตามกำหนดการนี้จะหมายความว่าวันอีสเตอร์จะเป็นวันที่แตกต่างกันของสัปดาห์ในแต่ละปี ในที่สุดสภาตัดสินใจอีสเตอร์ควรจะมีการเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์หลังจากพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังจากเที่ยงคืนหลังจากวสันตวิษุวัตซึ่งจะมีวันเวลาเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ปี จึงคำนวณวันเวลาที่เกิดได้ยากลำบาก นี้ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดวันอีสเตอร์ในวันนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่บางปีเรามีอีสเตอร์เร็วกว่าปีอื่นๆ อะไรคือสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณนึกถึงเทศกาลอีสเตอร์ ในฐานะคริสเตียนภาพแรกที่พวกเขาคิดอาจเป็นรูปกางเขนหรือสุสานว่างเปล่า แต่สำหรับคนทั่วไปจะนึกถึงภาพที่เต็มไปด้วยกระต่ายสีขาวเต็มไปหมด แล้วกระต่ายกับไข่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลอีสเตอร์ได้อย่างไร ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือกระต่ายเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ และออกลูกได้เยอะ ทำให้เป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ สัตว์อื่นที่มีลูกง่ายก็นับรวมเป็นตัวแทนได้เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ และประจวบเหมาะกับวันอีสเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับดวงจันทร์ สิ่งนี้อาจช่วยให้กระต่ายเข้ามามีบทบาทสำคัญในเทศกาลอีสเตอร์ได้ เช่นเดียวกับไข่อีสเตอร์ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะถือกำเนิด ตามความเชื่อของชาวคริสเตียน และได้นำมันมาอยู่คู่กับกระต่ายอิสเตอร์ด้วย ไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้น วัฒนธรรมโบราณหลายแห่งมองว่าไข่เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต ชาวฮินดู […]