ศาสนสถานของศาสนาคริสต์และความหมายของแต่ละสถานที่

ศาสนสถานเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ เนื่องจากสถานที่จะเป็นพื้นที่สำหรับการพบปะของผู้ที่มีแรงศรัทธาในเรื่องเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพื่อการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออีกด้วย ศาสนาสถานของแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง เรามาดูกันว่าศาสนาสถานของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง มหาวิหาร ศาสนสถานแบบแรกเราไปดูมหาวิหารกันก่อนเลย ศาสนสถานกลุ่มนี้คือความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์เลยก็ว่าได้ มันคือสิ่งก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุคโรมัน เนื่องจากเกิดขึ้นตอนจักรวรรดิโรมันหันมานับถือศาสนาคริสต์จึงมีแนวคิดให้สร้างวิหารเพื่อบูชาพระคริสต์อย่างยิ่งใหญ่ มหาวิหารชื่อดังของโลกเช่น มหาวิหารแฮรฟอร์ด ประเทศอังกฤษ หรือ มหาวิหารปิซ่า ประเทศอิตาลี อาสนวิหาร ศาสนสถานแห่งต่อไปขนาดจะย่อลงมาหน่อย แต่ก็ยังใหญ่อยู่นั่นคือ อาสนวิหาร หรือภาษาอังกฤษ คือ Cathedral ศาสนสถานแห่งนี้หน้าที่หลักคือเป็นแหล่งเพื่อให้คนเข้ามาสักการะพระเจ้า ก็ยังเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของมุขนายก ของพื้นที่นั้นด้วย จะบอกว่านี่คือ โบสถ์ศูนย์กลางของพื้นที่นั้นก็ไม่ผิดนัก อาสนวิหารชื่อดังได้แก่ อาสวิหารเซ็นต์บาร์บารา สาธารณะรัฐเช็ก เป็นต้น โบสถ์ โบสถ์ เป็นคำที่เรารู้จัก […]